Rüyaların ve simgelerin, bireyler için kendine özgü ve ayrı bir dili vardır, bunların terapi sürecinde malzeme olarak kullanılması, özellikle bizim ki gibi zengin kültürlerde, terapinin çok daha etkin bir yönteme dönüşmesine yardım eder.

İmgesel Görüntü Yaşantısı Yöntemi (İGY), Hans Carl Leuner’ in isimlendirdiği adla “Katatihym Resimsel Yaşantı” adıyla da bilinen bir yöntemdir, ancak Prof. Dr. Ali Nahit Babaoğlu “İmgesel Görüntü Yaşantısı” olarak isimlendirmiştir.

Yöntem, kişilerin toplumların ortak kullandıkları simge ve metaforların kullanılarak gerçekleştirildiği bir “uyku modeli” ne dayalı bir terapi yöntemidir.

İmgesel Görüntü Yaşantısı (İGY), ilk planda görsel bir “imaginasyon” yaşantısı ile başlayıp, diğer duyu organlarının da katkısıyla devam eder, elde edilen temel temalar ve terapi malzemesinin değerlendirilmesi ile sürdürülüp, olumlu çözümlere ulaşılmaya çalışılır.

İmgesel Görüntü Yaşantısı (İGY) hem bireysel, hem de grup olarak uygulanabilen bir yöntemdir.

İmgesel Görüntü Yaşantısının (İGY) Uygulama Aşamaları

İmgesel Görüntü Yaşantısı (İGY), uygulamaları;

ᴪ Danışanın çalışmaya hazırlanması için “Gevşeme Egzersizi”,

ᴪ İmgesel Görüntü Yaşantısı(İGY) Temel Temaları üzerinde çalışma,

ᴪ Yorum ve Terapötik çalışma,

aşamaları ile gerçekleştirilir.

İmgesel Görüntü Yaşantısı (İGY), “gevşeme egzersizi” ile birlikte, ortalama 1,5 saatlik 8 seanstan oluşur.

İmgesel Görüntü Yaşantısı Yöntemi (İGY) Hangi

Durumlarda Uygulanmalı

İmgesel Görüntü Yaşantısı (İGY) ;

ᴪ Bireysel Gelişim,

ᴪ İç görü Kazanma,

ᴪ Depresyon,

ᴪ Uyku Bozuklukları,

ᴪ Stresle Başa Çıkma,

amaçlı uygulamak yararlıdır.

Psikolog Deniz Tunçer

Kaynak: Tanı ve Terapide İmgesel Görüntü Yaşantısı, Babaoğlu A. N., İstanbul Psikoterapi ve Grup Terapileri Derneği:1 İstanbul

KATEGORİ: Makale

Yorumlar