Hamilelik farklı, özel ve ancak yaşayarak anlaşılabilen bir süreçtir. Özellikle, hamileliğin ilk dönemlerinde kadınlar, yeni bir uyum süreci ile karşı karşıyadır. Bu uyum süreci için, yeni bir bireyin sorumluluğunu alma, yaşamında köklü ve kalıcı değişiklik fikrine de uyum sağlama gerekliliğinden bahsedilebilir..

Hamile kadınlar bu uyum sürecinde, çevrelerindeki herkesten, öncelikle de eşinden, hem duygusal hem de fiziksel anlamda desteğe ve hoşgörüye gereksinim duyar. Buna bir örnek vermek gerekirse, anne adayı, eşinden, dünyaya gelecek bebekleri için kendisi kadar heyecanlanmasını bekler. Eşinin başka herhangi bir şey için harcadığı zamanı, çabayı, kendisine harcamasını bekler ve bunu eşinden talep eder.

Hamilelik, anne adayını, duygusal anlamda daha hassas, daha duygusal, daha alıngan ve birazda bencil bir hale getirir. Bu özel süreçte, zaman zaman eşinden imkansız, karşılanması mümkün olmayan isteklerde de bulunabilir. Beklenti, bu isteklerin itirazsız karşılanması, hatta kendisi dile getirmeden eşi tarafından düşünülmesi veya hissedilmesi şeklindedir. İstek ve beklentileri karşılanamadığında, baba adayı, gerekli sevgi ve özeni göstermediği şeklinde suçlanabilir. Bazı çiftler arasında giderek iletişim çatışmasına varacak kadar sorun haline gelebilir.

Aslında, baba adayı da bu dönemde bir adaptasyon sürecine gereksinim duyar. Çünkü bu onun içinde çok yeni bir durumdur. Bir yandan bu yeni duruma adapte olmaya çalışırken, eşinin talepkarlığı nedeniyle strese girecek ve bu durumu kendine özel ve farklı şekillerde yansıtacaktır. Yani baba adayı için de, bu dönemde adaptasyon süreci çok önemlidir ve mutlaka bireysel farklılıklar gösterecektir.

Hamile kadınlar için, eşinin bu süreçte yanında olması, ruh sağlığı açısından çok önemlidir. Bu beklenti, yeni bir sorumluluk ve farklı bir paylaşımı yaşamak çabası olarak değerlendirilmelidir. O güne kadarki yaşamlarında ciddi değişikliklerin yaşanacak olmasının kabullenilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Tabiî ki yaşama ait bu düzenlemelerin yapılabilmesi için, hem anne adayının, hem de baba adayının, bu yeni durumla ilgili beklentilerini birlikte tartışıp konuşmalarına gereksinim vardır. Bir başka üzerinde özenle durulması gereken nokta da, bu düzenlemelerin anne ve baba adaylarının yaşam düzenlerinin kalitesini de bozmayacak şekilde olmasıdır.

Hamilelik öğrenildikten hemen sonra anne adayının yapması gerekenler;

Kabullenme süreci:

Bir kadın olarak, hamilelik durumu ister çocuk sahibi olma planlanarak , ister planlanmadan ortaya çıksın, bu durumla ilgili kabullenilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlardan en önemlisi, hamileliğin bir hastalık değil, yaşamın özel bir dönemi olduğunun kabullenilmesidir. Hamilelik sürecinin, yaşama ait normal bir süreç olduğu, ancak daha özenli davranılması gerektiği, düşüncesine ulaşmak önemlidir.

Bilgi edinme süreci:

Hamilelik yaşanmaya başlanan bir süreç ise artık, bu dönemle ilgili psikolojik ve fiziksel konularda anne ve baba adaylarının bilgi edinmesi önemlidir. Hassas davranılması gereken alanlar, duygusal değişimler, yapılması gereken hazırlıklar, konularında bilgi edinmek, hamilelik sürecini daha rahat atlatmaya yardımcı olur. Çift olarak anne baba adayının kendi iletişimlerini de değerlendirmeleri bu süreç için fayda sağlayabilir. Eşlerin birbirine karşı destek verecek psikolojik güce gereksinimleri vardır. Bu süreçte hamile kadın kadar, baba adayı erkeğinde destek gereksinimi olacağını göz ardı etmemek gerekir. Örneğin Kuvad Sendromu(Sempatik hamilelik) erkeklerin de, eşleri hamileyken onlar gibi bulantı, kusma, iştah artışı, kilo almak gibi problemler yaşadıkları anlamına geliyor. Kuvad sendromu, Fransızca’ da “kuluçkaya yatmak” anlamına gelmektedir. Erkek, eşinin hamileliği sırasında, doğum esnasında ya da doğum sonrasında, bazı ritüeller uyguluyor, özel yemekler yiyor, özel kıyafetler giyiyor, ya da bazı davranışlarına sınırlama getiriyor. Bunu bir duygudaşlık hali olarak tanımlamak mümkündür.

Profesyonel destek almak

Hamilelik sürecinde anne adayının ve baba adayının kaliteli bir hamilelik süreci geçirmeleri, bu döneme özel fiziksel ve psikolojik hazırlıkların tamamlanmasına yardımcı olacaktır. Bu süreçte profesyonel destek almak, anne-baba adaylarının bebeğin doğumundan sonraki aile yaşamlarıyla ilgili daha gerçekçi beklentiler oluşturabilmelerine yardımcı olabilir. Bebeklerinin bakımına yönelik ayrıntılı bilgi edinerek, daha bilinçli anne-baba olma yolunda bakış açılarını geliştirebilirler.

HAMİLELİKTE EŞTEN BEKLENEN DESTEK; BEKLENEN, ALGILANAN VE   YAŞANANLAR
Baba adayları için; yapması gerekenler;

Anne adayı kadar, baba adayının da eşinin hamilelik sürecini kaliteli geçirmesi için yapması gerekenler vardır. Öncelikle, hamilelik döneminde eşinin, ruh halinin değişken olduğunu, sabırlı davranması gerektiğini bilmelidir. Bu dönemin özel bir süreç olduğunu akılda tutmalı ve baba adayı davranışlarını buna göre yönlendirmelidir;

Baba adayı olarak özellikle, eşinin hamilelik döneminde eşi için zorunlu ve önemli bir egzersiz olan yürüyüşlere birlikte çıkılmalı, doğumla ilgili gevşeme egzersizlerine eşle birlikte katılım sağlanmalıdır. Baba adayının bu egzersizlere katılımı, bilgilenme sürecinin bir parçası olarak algılaması ve eşiyle yeni bir paylaşım fırsatı olarak değerlendirmesi yararlı olabilir.

Baba adayı, eşinin duygusal hassasiyetlerinin artmasında reaksiyonel davranmamalı, hamilelik dönemindeki davranışlarını eski davranışları ile karşılaştırmamalıdır. Bu duruma özel davranışlarının olabileceği, düşünülmeli ve beklenmelidir.

Baba adayı, eşlerin, hamilelik sürecinde, birlikte paylaşabilecekleri yeni ilgi alanları ve buna yönelik uğraşılar bulunmalıdır. Bu uğraşılar, hem eşler arası iletişimi arttırmakta, hem de hamilelik döneminin kalitesini arttıran bir özellik sağlayabilir. Dikkat edilmesi gereken unsur, bu aktivitelerin hamilelik süreci için uygun özellikte olması ve tabi ki her iki eşin ilgi alanları içerisinde yer alacak, keyif almalarını sağlayacak aktivitelerden oluşmasıdır. Bu şekilde çok keyifli bir hamilelik dönemi geçirilebilir.

Baba adayı için, eşin hamile olduğu süreçte, erkek olarak, babalıkla ilgili beklentilerini tanımlamak, nasıl bir baba olmak istediğine yönelik duygulanımını incelemek yararlı olacaktır. Bu sayede, ilerde nasıl bir aile olacaklarına yönelik beklentilerini de belirlenmiş olur

Anne-baba adayı tarafından, hamilelik döneminin ve bu dönemde yapılması gereken hazırlıkların, yaşamın diğer özel dönemlerinde olduğu gibi, geçiş ritüelleri şeklinde algılanarak gerçekleştirilmesi, bireylerin hayatlarının, yeni olarak algılanan bir dönemine geçerken, toplumsal olarak da destek bulduğu ve yeni dönemin bilinmezliğinin getireceği kaygılarla bir baş etme yöntemi olarak algılanabileceği görülebilir.

Anne adayının hamileliğin ilk dönemlerinde yaşadığı fiziksel değişimler ve problemler, kadının bu çok önemli ve yeni rolüyle rahat ve keyifli bir biçimde tanışmasına ve daha ilk günlerden kendisini duygusal olarak bebeğine hazırlamasına engel olabilir. Baba adayı olan eş, hamilelik sürecindeki eşine bu dönemde tam desteğini hissettirebilmelidir. Hamile kadınlar özellikle, nasıl bir anne olacağına yönelik kaygılar taşırlar ve bu konuda desteğe gereksinim duyarlar.

KATEGORİ: Makale

Yorumlar