Hamilelik bir çiftin yaşantısına heyecanıyla olduğu kadar çift için getirdiği sorunlarla da karakterize bir yaşam olayıdır. Hamilelik dönemi sorunlarından bahsedilirken sadece kadının bu dönemde yaşadığı sorunlardan bahsedilmemektedir. Bu dönem baba adaylarının da sorun yaşadığı, adeta babaların da hamile kaldığı bir dönemdir. Özellikle çiftin ilk çocukları ise, bu sorunlar hem anne adayı, hem de baba adayı tarafından en yoğun şekliyle yaşanır.

Couvede Sendromu

Eşi hamile olan bazı erkeklerin bu dönemde duyarlılıkları artar ve eşleriyle benzer sıkıntlar yaşamaya başlarlar, buna Couvede Sendromu adı verilir. Couvede sendromu yaşayan erkekler, hamile olan eşleriyle benzer belirtiler ortaya koyar. paylaşır. Couvade sendromu dendiğinde, erkeklerin yaşadığı aşırı duyarlılık halinden bahsedilmektedir.

Babaların HamileliğiCouvede Sendromunu Belirtileri

Burada hamile bir kadının yaşadığı tipik hamilelik belirtilerinden bahsedilmektedir. Hamilelik sürecinde ortaya çıkan mide bulantıları, aşermeler, kramplar, kilo alma gibi çok bilinen belirtiler, baba adayında da ortaya çıkar. Couvede Sendromu, çoğunlukla üçüncü ay civarında görülür. Ancak kişiye göre bazı farklılıklar olması mümkündür. Genellikle hamile eşin kilosunun artmasıyla birlikte baba adayının da kilosu artmaya başlar. İlginç bir şekilde, baba adaylarında hormonal değişimler gözlemlenir. Örneğin, doğuma yakın zamanlarda prolaktin adı verilen, süt üretmeye yarayan hormon salgılanması ortaya çıkar. Baba adayının testesteron hormonu seviyesi düşer ve östrojen hormon seviyesi artar.

Couvede Sendromu, daha yoğun olarak, kaygı düzeyi yüksek erkeklerde açığa çıkar. Bu sendromun açığa çıkmasında bir başka etken olarak, erkeğin baba olmaya kendini yeterince hazır hissetmemesi de sayılabilir. Genellikle eşi hamile olan erkeğin kendisinin “nasıl bir baba” olacağına dair korkuları vardır. Çünkü erkek olarak farklı ve bilmediği bir yaşam şekline doğru ilerlemektedir.

Couvede Sendromunun ortaya çıktığı baba adaylarına, eşlerinin ve yakın çevrelerinin desteğine gereksinim vardır. Anne ve baba adaylarının bu süreçte hamilelik sürecine ait bilgilerini ve duygulanımlarını paylaşmaları çok yararlı olacaktır. Couvede Sendromu eğer çok yoğun yaşanıyorsa psikolojik destek almak da bir çözüm yolu olarak yararlı olacaktır.

Hamilelikte İkinci Üç Ay

Hamileliğin ikinci üç aylık döneminde artık anne ve baba adayı ultrasonda bebeklerini görme ve kalp atışlarını duyma şansına kavuşurlar. Ultrasonda bebeğin görülebilmesi ve kalp atışlarını duymak hamilelik sürecini daha farklı ve yoğun duygulanıma neden olur. Artık hamilelik, anne ve baba adayı için daha gerçek bir duruma dönüşür.

Bu dönemde çiftlerin artık doğum ve sonrasında yaşayacakları ekonomik şartlarla ilgili paylaşımlarda bulunmaları da artık önem kazanır. Bu konudaki sorumlulukta paylaşılması gereken bir durum olarak görülebilmelidir. Yani hamilelikle başlayan sürecin ekonomik boyutunun da birlikte düşünülmesi, kararlar alınması ve uygulamaya konması hem anne adayı tarafından rahatlatıcı, hem de baba adayı tarafından olumlu bir durum oluşturacaktır. Bu konudaki kaygılar birlikte ortadan kaldırılırken, bir yandan da ortak çözümler bulunacak, ayrıca eşler arasında paylaşımın artmasını sağlayacaktır. Ayrıca tüm sorumlulukların paylaşılarak erkeğin bu süreçte duygusal katılımını da sağlanacaktır. Babalığa hazırlık sürecini daha anlamlı bir hale getirecektir.

Hamileliğin bu ikinci döneminde, hormonların eskiye göre farklı çalışması nedeniyle anne adayında bazı farklı durumlar da açığa çıkacaktır. Bunun en belirgin yansıması hamile kadının cinsel yaşamı açısından görülebilir. Kimi kadınlarda cinsel istekler artarken, kimisinde de azalabilir. Hamile kadındaki cinselliğe ilişkin bu değişim doğal olarak eşini de etkileyecektir. Burada erkeklerin, yaşanan dönemin özelliğini de göz önüne alarak daha hoşgörülü olmaları durumunu ortaya çıkarabilir. Bunun gibi günlük yaşama ait pek çok konuda, eşlerinde ortaya çıkan bu tür durumlar erkeklerin kaygı hissetmesine de neden olabilir. Çiftlerin günlük yaşamlarında bu döneme özel her iki tarafında rahat edebileceği bazı değişiklikler duruma olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Burada önemli olan, bu dönemi, hem kadının hem de erkeğin yaşamında anlamlı ve kaliteli bir yaşam deneyi olarak algılayabilmeleridir.

Hamile bir kadının bu süreç içerisinde eşinden desteğe gereksinim duyabileceği bazı durumları sıralamak gerekirse;

– Evin işlerini eskisi kadar yapmakta zorlanabileceğini görüp, ona yardımcı olmak, hamile bir kadın için çok önemli bir destektir. Yaşamının çok önemli olan bu döneminde, yaşamında çok önemli bir kişi olan eşinin vereceği destek, eşi için kendisinin ne kadar değerli olduğunu hissettirecektir.

– Anneliğe yönelik kaygılarını hafifletecek konuşmalar yapmak, rahatlatıcı olduğu kadar, bu konuda onun kendine olan güvenini hissetmesine yardım edecektir. Özellikle ilk çocuğuna hamile olan kadınlar, yaşamlarında çocuk sahibi olmanın yaşamlarını ne yönde farklılaştıracağı konusunda karmaşık düşüncelere sahiptirler. Bu karmaşıklık özellikle eşlerinin yaklaşımı ile biraz durulabilir. Hamile kadının eşinin doğru yaklaşımı, bu dönemde özellikle ihtiyaç duyulan sakinliğe ulaştırabilecek en önemli unsur olarak görülmelidir.

– Ortak yaşamda yeni ortaya çıkan bu durumla ilgili olumlu ve olumsuz yönlere dair birlikte yorumlamalar ve değerlendirmeler yapmak, çiftleri yaşamlarında mutlak surette olması gereken bir durumdur. Böyle bir yaklaşım, bir çiftin beraberliğinde her duruma özel çözümler bulabilme hareketliliği ve esnekliği sağlayacaktır.

– Eşin hamileliği ile ilgili bir erkek olarak hissedilen duygulanımların dile getirilmesi, hamile bir kadın için çok fazla önem taşır. Yaşamının bu çok önemli döneminde bir erkek, bu yaşantıya ait ne hissediyorsa eşinin bilmesiyle, kendi kaygıları kadar, eşinin de kaygılarını hafifletmeyi başaracaktır. Yaşamındaki bu yeni role ait bilgileri eşinin de öğrenmesiyle beraberlikleri yeni bir boyut kazanacaktır.

– Çevredeki daha önce anne-baba olmuş kişilerden veya aile büyüklerinden bilgi edinmeye çalışılması, bebek bekleyen çift için, hoş ve keyifli bir yaşam paylaşımı olabilir. Deneyimli kişilerin hamilelik süreci içerisinde zorluklarla nasıl başa çıktığını öğrenmek, bebek bekleyen çiftin yaşamlarında bir ön bilgi olarak önemli yer tutacağını, bu kişilerden edinilecek bilgilerin yaşamlarını kolaylaştıracağını söylemek mümkündür.

– Hamilelik sürecine ilişkin bilimsel kaynaklara başvurmak, bu süreçte kişilerin kaygı düzeyini azaltabilecek en iyi yollardan biridir. Çünkü insanlar bilgi sahibi oldukları durumlarda, yaşamsal olaylarla ilgili daha çabuk ve daha doğru kararlar verme şansını elde etmiş olurlar.

– Hamilelik süreci ile ilgili ihtiyaç halinde, psikolojik desteğe başvurmak, hem anne adayı hem de baba adayı için yararlı olabilir. Bu şekilde hamilelik sürecinde eşler birbirlerini doğru bir şekilde anlayabilir, birbirlerinin kaygıların gidermeye destek verebilecek donanımı elde edebilirler. Böylece hamilelik sürecini daha keyifli ve sağlıklı bir süreç olarak yaşama fırsatını yakalayabilirler.

Hamilelik Sürecinde baba adayının da yaşadığı, anlamlandırmakta güçlük çektiği bazı kaygılar olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Erkeklerde ortaya çıkabilecek kaygıları ve nasıl yaklaşılması gerektiğini sıralamak gerekirse;

– Hamilelik sürecinde anne adayının duyguları doğal olarak çok önemlidir. Ancak baba adayının duygularının da en az onun kadar duyguları önemlidir.

– Yeni doğan bebeğin annesine olduğu kadar babasına da gereksinimi vardır. Babanın da bu sürece aktif katılımı önemlidir.

– Bebeğin doğumundan sonra erkeğin, eskiye göre kadının yaşamında daha geri planda kalacağına ait kaygılar yaşanabilir. Ancak bu yaşantının ortak bir yaşam olması gerçeğinin farkında olunması gereklidir.

Eşi hamile olan erkekler, özellikle eşlerinin onların duygularını duyma gereksiniminde olduğunu bilmelidirler. Bu hamile kadınlar için önemli bir paylaşımdır.

KATEGORİ: Makale

Yorumlar