<

Etkili İletişim

Effektive İletişim Programı, bir yöneticinin çalışma arkadaşları, astları ve üstleri ile ahenkli ve verimli bir çalışma ortamının oluşturabilmesi için iletişim alanında gereksinim duyduğu bilgi ve donanımı sağlayacak şekilde kurgulanmıştır..

Liderlik ve Yönetim

Yönetici Yetiştirme Programı (MTP), Şirketlerin üst düzey yönetim kadrolarında görev alacak, gerektiğinde personeli için Lider-Yönetici pozisyonu alacak kişiler için yapılandırılmış bir programdır.
Yönetici Yetiştirme Programı (MTP)’ nin amacı, yöneticilerin pratik iletişim ve yönetim alanındaki beceri ve yeteneklerini geliştirmektir.
Bu program bilgi aktarımı, canlandırma, test, anket, görsel materyaller vb. teknikler yerleştirilerek butik bir çalışma olarak kurgulanmıştır. Büyük bir program olarak yapılandırılmasına rağmen, Modüller halinde inşa edildiği için, istenildiğinde veya ihtiyaca yönelik olarak, Modüller tek tek veya farklı şekilde bir araya getirilerek kullanılmak üzere, Bir Ben Yaşam Dizaynı- Uzm Psikolog Deniz TUNÇER tarafından oluşturulmuştur.
.

Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi

Stres, bireyin herhangi bir sebeple bozulan dengesini, yeniden eski uyumlu durumuna döndürme çabasının duygusal ifadesidir. Bazı meslekler, bireyin sık ve uzun süreli stresle başa çıkabilmesini gerektirir. Yöneticiler bu anlamda, stresle baş etmeyi öğrenmek zorundadır. Bu eğitim, stresi yönetebilmek ve baş edebilmeyi sağlamak için yapılandırılmıştır.

Çatışma Yönetimi

Her yöneticinin, çalışma ortamında yaşanan çatışmalarla iki yönlü ilgilenmek durumundadır. Birincisi, kendi çalışmaları üzerinde yaşanan çetışmaları ve problemleri çözmek için becerilerini geliştirmek, ikincisi ise,çalışanlarının iş ortamında yaşadıkları çatışmaları çözebilecek donanımda olmalarıdır.bu yaklaşım, yöneticilerde bazı bireysel donanımları edinme ihtiyacı oluşturur. Bu programda, ihtiyaç duyulabilecek donanımlar üzerinde çalışılır..

Kurum Kültürü

Kurum Kültürü, bir kurumun veya bir işletmenin üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve kabul ettikleri, onların davranışlarını yönlendiren ve kurumu karakterize eden, gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının sonucu ortaya çıkan normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklardan oluşan temel sayıltılar, semboller ve uygulamalar bütünüdür.
Bu eğitimle, üst düzey yöneticilerin kurum kültürünü anlama, oluşturma ve yönetme yeteneklerinin maksimum seviyede bilmeleri ve uygulayabilmeleri sağlanır.
.

Etkili Sunum Teknikleri

Etkili bir sunum için, belli bölüm ve parçalardan oluşan iki ana yardımcısı bulunan bir olay düşünülür;
Görsel ve sesli destekler ve Takım çalışması. Hedefler;

☞ Satış amaçlı pazarlamalar,
☞ Yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürme,
☞ Bir seminer veya konferansta konuşması,
☞ Eğitim amaçlı,
☞ İş plânı sunulurken,
yararlanılabilecek bir eğitim programı hazırladık.